ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

Офіційна пропозиція послуг зі сприяння в оформленні туристичної візи в Україну

01.06.2015, Київ

1. Пропозиція адресована Замовникам - юридичним і фізичним особам.

2. Договір вважається підписаним на невизначений термін з моменту прийняття пропозиції:

- оплата за надані послуги;

- отримання повідомлення про прийняття по електронній пошті або на сайті.

3.1. Виконавець надає послуги, а Замовник оплачує їх.

3.2. Виконавець зобов'язується вживати юридичні та інші дії, спрямовані на отримання в'їзної візи в Україну особами, зазначеними в заяві. Для виконання зобов'язання компанія на свій розсуд робить все або деякі з наступних дій:

3.2.1. Готує пакет документів для передачі до компетентного органу (Посольство, Консульство, Міграційна служба або Візовий центр України) на підставі інформації та документів, наданих Замовником.

3.2.2. Проводить необхідні платежі за рахунок Клієнта.

3.2.3. Передає надані Замовником документи до компетентних органів (Посольство, Консульство, Міграційна служба або Візовий центр України).

3.2.4. Отримує документи від компетентних органів.

3.2.5. Знайомить Клієнта з інформацією, компетентних органів про порядок і строки в'їзду в Україну, про необхідні документи та строки їх подання. Інформація повідомляється Замовнику в усній формі, у візуальній формі за допомогою демонстрації друкованих матеріалів та шляхом включення в текст цього договору і додатків до нього. Підписуючи цей договір, Клієнт підтверджує отримання інформації, зазначеної в цьому пункті, в момент укладення договору.

3.2.6. Повідомляє Клієнта про необхідність особистої присутності осіб в компетентному органі, зазначених в заяві.

3.2.7. Надає звіт Замовнику в порядку і в терміни, встановлені договором.

4. Умови надання послуг і вартість послуг узгоджуються Замовником та Виконавцем по електронній пошті info@bfree.com.ua або на сайті www.bfree.com.ua

5. Клієнти оплачують послуги на безготівковій основі.

6. Виконавець і Замовники не підписують акти. Оплата гарантує високу якість обслуговування.

7. Всі запитувані документи повинні бути підготовлені самими Замовниками і надані Виконавцю.

8. Якщо Замовник вчасно не надав запитувані документи, договір припиняє свою дію, плата не повертається

9. Листування по електронній пошті:

- конфіденційно;

- має силу простої електронного підпису.

10. Виконавець має право рекламувати себе, описуючи послуги на своєму сайті.

11. Договірні права не підлягають обговоренню.

12. Досудова процедура вирішення спорів обов'язкове протягом 30 днів.

13. Дозвіл невирішених суперечок здійснюється в Суд України.

виконавець:

E-mail: info@bfree.com.ua